leci koliberek mitra

 

Książka przychodów i rozchodów


Mini

230zł1 mies.
230zł1 mies.
 • cena netto
 • do 20 dokumentów
 • cena minimalna

Standard

345zł1 mies.
345zł1 mies.
 • cena netto
 • 21 - 40 dokumentów
 • cena ustalana indywidualnie

Maxi

460zł1 mies.
460zł1 mies.
 • cena netto
 • 41 - 60 dokumentów
 • cena ustalana indywidualnie

Gold

575zł1 mies.
575zł1 mies.
 • cena netto
 • od 61-100 dokumentów
 • powyżej 100 dokumentów cena ustalana indywidualnie

Usługi księgowe

Wsparcie na start

246zł1 mies.
246zł1 mies.
 • cena brutto
 • usługa jednorazowa
 • poznaj ofertę

Księgi rachunkowe firm

od 1500zł1 mies
od 1500zł1 mies
 • cena netto
 • prowadzenie ksiąg
 • cena ustalana indywidualnie

Obsługa kadrowo-płacowa

55zł1 mies.
55zł1 mies.
 • cena netto
 • za jednego pracownika
 • cena minimalna

Zeznania roczne

PIT 16 / PIT 28

60zł1-razowo
60zł1-razowo
 • cena brutto
 • przygotowanie
 • cena minimalna

PIT 37 / PIT 36

60zł1-razowo
60zł1-razowo
 • cena brutto
 • przygotowanie
 • cena minimalna

PIT 36 z dochodów z zagranicy

120złminimum
120złminimum
 • cena brutto
 • przygotowanie
 • cena ustalana indywidualnie

Każdy załącznik do zeznania

10złnetto
10złnetto
 • cena netto
 • przygotowanie
 • cena ustalana indywidualnie


Zapraszamy do zapoznania się z naszym standardowym cennikiem

Przed przedstawieniem oferty cenowej zawsze zapraszamy Klienta na spotkanie w celu omówienia wszystkich szczegółów, zakresu współpracy i oczekiwań obu stron.

 

ŚWIADCZYMY USŁUGI KSIĘGOWE

Usługi Mitra

Księgi rachunkowe

 • opracowanie zakładowego planu kont
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji
 • sporządzanie bilansów, rachunków wyników
 • okresowe opracowanie sprawozdań dla GUS

Księgi przychodów i rozchodów

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT);
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia;
 • bieżące udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego;
 • sporządzanie rozliczeń rocznych.

Ewidencja przychodów i rozchodów

 • miesięczne naliczanie podatku - ryczałt, karta podatkowa
 • bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT);
 • sporządzanie rozliczeń rocznych.


raportowanie:
przekazywanie informacji rozliczeniowych i raportów specjalnych;