zespol MitraJesteśmy młodym, elastycznym zespołem. Zawsze chętnie podejmujemy rozmowę.
Cenimy sobie wysoką jakość usług i taką Tobie oferujemy !

Jak WSPÓŁpracujemy ?

Organizujemy spotkanie informacyjne w Biurze Rachunkowym, względnie w siedzibie firmy Klienta, na którym doradzamy co będzie najlepsze dla Klienta w kwestii rodzaju i zakresu działalności gospodarczej, wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania i rodzaju prowadzonej dokumentacji księgowej.

Omawiamy przewidywane koszty i dochody firmy oraz sprawy kadrowo-płacowe.
Po obustronnym podpisaniu umowy zajmujemy się złożeniem w Urzędzie Skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wszystkich niezbędnych dokumentów.

Biuro Rachunkowe posiada ubezpieczenie odpowiedzialnośc cywilnej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych na kwotę 10 000 EUR.

Przedmiot ubezpieczenia:

 • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
 • okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
 • wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • gromadzenie i przchowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.
loading...
  EWIDENCJA DOKUMENTÓW
  KADRY
  KSIĘGOWANIA DODATKOWE
  ŚRODKI TRWAŁE
  INNE
 • Wprowadzanie faktur do programu księgowego ERP Optima, księgowane według opisu na odpowiednie konta
 • Nadawanie numeru ID lub opisywanie dokumentów (po zakończonym kwartale)
 • Obliczanie podatku dochodowego i miesięcznej zaliczki na podatek
 • Obliczanie podatku VAT, wysyłanie deklaracji elektronicznie z podpisem certyfikowanym VAT-7, VAT- UE
 • wystawianie faktur sprzedaży - na życzenie Klienta

 

na życzenie Klienta – za dodatkową opłatą

 • Ewidencjonowanie urlopów, zwolnień lekarskich
 • Sporządzanie dokumentów do ZUS dot. zwolnień lekarskich - Z3
 • Prowadzenie teczek osobowych
 • Sporządzanie umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło
 • Wystawianie świadectw pracy, porozumień
 • Wystawianie rachunków do umów zleceń / o dzieło
 • Zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników do/z ubezpieczeń i członków ich rodzin
 • Pilnowanie terminów badań lekarskich, szkoleń BHP - na życzenie Klienta
 • Naliczanie wynagrodzeń, premii , dodatków
 • Sporządzanie PIT-11 na koniec roku dla każdego pracownika
 • Rozliczanie pracowników - zeznanie roczne PIT-40
 • Naliczanie podatku od wynagrodzeń - PIT-4
 • Sporządzanie rocznego zeznania od wynagrodzeń - PIT 4R
 • Sporządzanie zeznania rocznego od zleceń - PIT 8AR
 • Sporządzenie deklaracji miesięcznych DRA i imiennych RCA,RSA,RCX do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Naliczenie składek za ubezpieczenia społeczne, zdrowotne itp.
 • Wystawianie zaświadczeń dla pracowników (do banków itp.)
 • Rozliczanie delegacji służbowych- krajowych i zagranicznych - na życzenie Klienta
 • Sporządzanie sprawozdania rocznego IWA
 • Wystawianie comiesięcznych raportów RMUA dla pracowników - na życzenie Klienta

 

na życzenie Klienta – za dodatkową opłatą

Cena za obsługę kadrowo-płacową za jednego pracownika miesięcznie (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) wynosi 50 zł netto.

 • Naliczanie odsetek od pożyczek - na życzenie Klienta
 • Naliczanie podatku od pożyczek - PIT 8AR
 • Rozliczanie płatności gotówkowych pracowników
 • Sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej do bilansu na koniec roku - na życzenie Klienta (w niektórych przypadkach)
 • Sporządzanie bilansów kwartalnych na potrzeby dotacji, na potrzeby leasingodawcy i na życzenie osób zainteresowanych - na życzenie Klienta
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS, Ministra Środowiska – opłaty środowiskowe i innych wynikających z obowiązków Klienta - na życzenie Klienta

 

na życzenie Klienta – za dodatkową opłatą

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Sporządzanie dokumentów przyjęcia i likwidacji (OT, LT)
 • Naliczanie amortyzacji miesięcznych środków trwałych
 • Sporządzenie planu amortyzacji
 • Miesięczne zestawienie amortyzacji
 • Księgowanie miesięczne środków trwałych, amortyzacji

 

na życzenie Klienta – za dodatkową opłatą

 • Reprezentacja spółki przed Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przy czynnościach zwykłych i przy kontrolach
 • Rozliczanie dotacji unijnych - według potrzeb - na życzenie Klienta
 • Stałe doradztwo w zakresie rachunkowym i kadrowo-płacowym

 

na życzenie Klienta – za dodatkową opłatą