koliberek blog

Nowe zasady limitowania wysokości odsetek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów obowiązujące w podatku dochodowym osób prawnych.


Z dniem 01 stycznia 2015 weszły w życie przepisy wprowadzające istotne zmiany w zasadach podatkowego rozliczania odsetek od pożyczek.
Skupię się na przypadku najczęściej spotykanym czyli na pożyczkach udzielanych (spółce) przez udziałowców/ współników (osoby fizyczne).

 

Od 01 stycznia 2015 obowiązują następujące zasady :

1pożyczkodawca musi posiadać nie mniej niż 25 % udziałów (akcji)

2wartość zadłużenia spółki wobec w/w podmiotu należy rozumieć szeroko i uwzględnia ono również wszystkie inne tytuły niż pożyczka

3wartość zadłużenia wzajemnego jest wartością „netto”, tj. różnica między wartością zadłużenia spółki wobec udziałowca a wartością pożyczek udzielonych temu udziałowcowi

4zmiana momentu na który jest liczona wartość zadłużenia - ustalana jest na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczki

5sposób obliczania limitu odsetek zaliczanych do kosztów podatkowych:
Wysokość odsetek od pożyczki niepodlegających zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów ustala się w oparciu o proporcję w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty zadłużenia wobec udziałowca

 

Przykład

Spółka zaciąga pożyczkę w kwocie 12 000
Od wspólnika, który ma 57 % udziałów
Kapitały własne spółki wynoszą 15 000
wartość zadłużenia spółki wobec tego udziałowca wynosi dodatkowo 5400

Łączna wartość zadłużenia spółki wobec tego udziałowca wynosi 12000+5400=17400
Wartość zadłużenia przekraczająca kwotę kapitałów własnych 17400-15000=2400
Proporcja wartości zadłużenia przekraczającego kwotę kapitałów własnych do całkowitej kwoty zadłużenia wobec udziałowców wynosi 2400/17400=0,1379
Wysokość odsetek niepodlegających zaliczeniu w koszty – 0,1379
np. do wypłaty z tytułu odsetek kwota -  2160 zł,
2160x0,1379 =297,86 kwota niepodlegająca zaliczeniu w koszty podatkowe.

W przypadku Spółek, które rozpoczynają swoją działalność i zostały znacznie dofinansowane przez założycieli a kapitał założycielski spółki jest niski, przy pierwszych spłatach pożyczek całość odsetek nie będzie kosztem podatkowym. W okresie późniejszym tylko część, a dopiero po wyrównaniu pożyczek z kapitałami całość.

Prowadzimy księgowość firm w miastach: Pruszcz Gdański, Tczew, Starogard Gdański, Kartuzy, Kościerzyna, Wejherowo,Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot) i okolice. Obsługa księgowa w pełnym zakresie, zapraszamy!