koliberek blog

Jeśli jesteś czynnym podatnikiem VAT, a chciałabyś to zmienić, sprawdź czy spełniasz warunki do ponownego skorzystania ze zwolnienia (art. 113 ust. 11 ustawy o VAT).

Aby powrócić do zwolnienia trzeba spełnić łącznie 2 warunki:

01Wartość sprzedaży w poprzednim roku nie może przekroczyć kwoty 150 tyś zł lub proporcjonalnie w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku – art. 113 ust. 1, 9 ustawy o VAT

02Nie możesz wykonywać czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT (m.in. dostawy złota, srebra, platyny, wyrobów jubilerskich, towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, budynków, budowli i ich części, terenów budowlanych, nowych środków transportu lub usługi doradcze, prawnicze, jubilerskie).

Kiedy ?

Do zwolnienia zgodnie z art. 113 ust. 11 ustawy o VAT można powrócić nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku w którym podatnik utracił prawo do zwolnienia lub z niego zrezygnował.

Korzystną zmianą w linii orzecznictwa (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 14.05.2015, nr. IPTPP1/4512-153/15-2/RG , interpretacja ogólna z 24.05.2015 nr PT3.8101.42015.LBE.72 Ministra Finansów, wyrok NSA z 24.09.2014 sygn. Akt I FSK 1463/13) jest możliwość powrotu do zwolnienia od pierwszego dnia dowolnego miesiąca a nie od 01 stycznia – jak było jeszcze do niedawna.

Jak ?

Jeśli spełniasz warunki złóż do Urzędu Skarbowego aktualizację VAT –R w ciągu 7 dni, wprowadź zmiany na kasie fiskalnej – jeśli ją posiadasz oraz zastosuj korektę podatku należnego zgodnie z art. 91 ustawy o VAT.

Prowadzimy księgowość firm w miastach: Pruszcz Gdański, Tczew, Starogard Gdański, Kartuzy, Kościerzyna, Wejherowo,Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot) i okolice. Obsługa księgowa w pełnym zakresie, zapraszamy!