koliberek blog

Czy można oddać lub przekazać działalność gospodarczą innej osobie fizycznej?

Działalność gospodarcza osoby fizycznej jest jedną z form prowadzenia własnego biznesu. W sytuacji kiedy dotychczasowy przedsiębiorca chce zrezygnować z prowadzenia swojego przedsiębiorstwa i wszystko przekaże w darowiźnie osobie trzeciej czynność ta będzie zwolniona z podatku od towarów i usług.

 

Podstawa prawna

Ustawa o podatku od towarów i usług:

Art. 6. [Wyłączenia] Przepisów ustawy nie stosuje się do :

1) transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Kodeks Cywilny:

Art. 55¹ [Przedsiębiorstwo] Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.Obejmuje ono w szczególności:
1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
5) koncesje, licencje i zezwolenia;
6) patenty i inne prawa własności przemysłowej;
7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
8) tajemnice przedsiębiorstwa;
9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Jak to zrobić ?

Nie można oddać / przekazać działalności gospodarczej osoby fizycznej innej osobie fizycznej. Spowodowane jest to specyfiką działalności gospodarczej - jest ona prowadzona pod własnym nazwiskiem i ściśle przypisana do konkretnej osoby fizycznej - w związku z tym prowadząc działalność gospodarczą używamy własnego numeru NIP jako NIP firmowego.

Jest jednak możliwość  przekazania / darowania całego przedsiębiorstwa pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym. Zbywany majątek musi stanowić kompleksowy zespół kontaktów handlowych, umów, należności i zobowiazań, środków trwałych i towarów czyli praw, obowiazków i rzeczy niezbędnych do kontynuowania działalności.

Darowizna przedsiębiorstwa spisana musi zostać w formie aktu notarialnego przed zamknięciem działalności zbywcy, a po otwarciu działalności nabywcy. Dlaczego taka kolejność czynności? Istotne jest sporządzenie remanentu na zakończenie działalnosci gospodarczej zarówno do celów podatku VAT jak i podatku dochodowego.

Trzeba też pamiętać o podatku od spadków i darowizn (tutaj korzyść dla najbliższych członków rodziny), wyliczenia i formalności dokona notariusz.

 

 

 

 

Prowadzimy księgowość firm w miastach: Pruszcz Gdański, Tczew, Starogard Gdański, Kartuzy, Kościerzyna, Wejherowo,Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot) i okolice. Obsługa księgowa w pełnym zakresie, zapraszamy!