koliberek blog

Przychodzi taki dzień w życiu człowieka że rodzi się w nim pragnienie posiadania własnej firmy. Pojawia się wizja pięknej i nieskalanej rzeczywistości. Potem jest już tylko lepiej ;-)

W mediach mówią że będzie łatwo, po europejsku i w jednym okienku a w rzeczywistości nie jest to takie proste. Chcecie wiedzieć jak założyć działalność gospodarczą osoby fizycznej oraz zrobić to szybko i skutecznie?

 

Krok 1.

W zaciszu domowym zastanów się nad nazwą swojego przedsiębiorstwa. Będziesz jej często używał podając dane do faktury, więc powinna być łatwa, ale nie musi! zawsze możesz podać wizytówkę żeby można było przepisać nazwę Twojej firmy.

W nazwie firmy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą musi być imię i nazwisko. Pamiętaj też, że Twoja firma, jej nazwa, będzie Twoją wizytówką. To na tej bazie będziesz budował marketing.

 

Firma – nazwa, pod którą przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową

Źródło – wikipedia

Pobierz ze strony www.ceidg.gov.pl druk o nazwie CEIDG-1 – będziesz musiał go poprawnie wypełnić.

Wdrukuj i wypełnij druk, zrób dla siebie kopię – dzięki temu będziesz widział co wpisałeś. Wypełniając druk na stronie nie będziesz miał żadnej kopii, a wpis na stronie www.ceidg.gov.pl zawiera minimum informacji.


Przy pierwszej wizycie w Urzędzie Miasta lub Gminy zanosisz druk z wypełnionymi następującymi pozycjami:

01 - okienko 1
03 - dane osobiste
04, 05 - adres
06 - nazwa czyli firma naszego przedsiębiorstwa
Liczba osób zatrudnionych - prognoza
Symbole PKD (jeżeli mamy więcej niż 7 to wypisujemy załącznik RD)
07 - nazwa skrócona (bardzo praktyczne w przypadku długich nazw)
08 - data rozpoczęcia działalności (nie wcześniej niż data złożenia wniosku)
09 - dane do kontaktu
10 - adresy
11 - wypełniasz jeżeli jest więcej niż jedno miejsce prowadzenia działalności 11.3
12 - data taka sama jak w pozycji 08
13 - wypełniają tylko osoby podlegające pod KRUS
14 - 16 nie wypełniasz
17.1 - wskazujesz Urząd Skarbowy pod który będziesz podlegał (do podatku dochodowego)


Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ustala się wg miejsca zamieszkania. W przypadku karty podatkowej właściwość urzędu skarbowego ustala się według miejsca położenia zorganizowanego zakładu - jest to wyjątek.

 

 

Krok 2.

Przy wypełnianiu wniosku musisz podejmować decyzje dotyczące formy opodatkowania i rodzaju dokumentacji, którą będziesz prowadzić.

18. Podatek dochodowy opłacać będę w formie:

Na zasadach ogólnych zgodnie ze skalą podatkową: do wysokości dochodu 85528,00 płacisz 18 % podatku, powyżej - 32 % (od nadwyżki), masz kwotę wolną od dochodu - 3091 zł/rok, możesz rozliczyć się z małżonkiem

Liniowy brak skali, płacisz 19 % od dochodu, ograniczenie - nie możesz rozliczać się z małżonkiem

Ryczałt uproszczona forma rozliczania się z podatku dochodowego, przed wyborem tej formy należy sprawdzić stawkę dla naszego PKD i czy możesz skorzystać z tej formy.

Karta podatkowa najprostsza forma rozliczania się z podatku dochodowego dotycząca tylko sprzedaży usług, np. fryzjer, tapicer, ślusarz. Wysokość stawki ogłasza Minister Finansów. Dołącz PIT-16. Zaznacz poz. 31- inne.

* w przypadku wyboru formy ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej należy zapoznać się z warunkami korzystania z tym dwóch form.

19. Forma wpłaty zaliczki: miesięczna lub kwartalna. Oznacza, że podatek dochodowy będziesz wpłacał co miesiąc lub 4 razy w roku.
20. Rodzaj prowadzonej dokumentacji:

01księgi rachunkowe czyli zgodnie z ustawą o rachunkowości, forma przeznaczona dla większych podmiotów, które mają szczególne potrzeby

02podatkowa księga przychodów i rozchodów dla osób fizycznych prowadzących działalność, dla ryczałtu ewidencjonowanego

03inne ewidencje w przypadku ryczałtu lub karty podatkowej

04brak dokumentacja nie jest prowadzona

 

21. Dane podmiotu prowadzącego dokumentację - wpisujesz swoje biuro rachunkowe. Jeżeli dokumentację prowadzisz sam, omijasz ten punkt.
22. Adres przechowywania dokumentacji - ważna informacja dla US z punktu widzenia kontroli dokumentacji. Wpisujesz adres biura rachunkowego lub miejsce zamieszkania/zameldowania/swoją siedzibę/dodatkowe miejsce wykonywania działalności wybierając kolejno pkt 04,05,10,11- jeśli dokumentację prowadzisz sam.
23 - 26 wypełniasz tylko jeśli cię dotyczy
27 - wypełniasz tylko jeśli się dotyczy

 

Krok 3.

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą posługuje się swoim osobistym NIP-em, numer REGON otrzymasz w ciągu kilku dni i będzie on widoczny na stronie www.ceidg.gov.pl. Jeśli nie posiadasz numeru NIP, zaznacz 03.4 (nie posiadam NIP).

Teraz możesz pójść do banku założyć rachunek firmowy. Konieczny jest do tego regon.

* jako osoba fizyczna możesz korzystać ze swojego prywatnego rachunku, pamiętaj jednak że wyciągi bankowe będą miały charakter dokumentu - zarówno jeśli będziesz oddawał dokumenty do biura rachunkowego jak i przy kontroli Urzędu Skarbowego. Moja sugestia - załóż konto firmowe lub odrębne konto osobiste, które przeznaczysz do działalności gospodarczej.

Przy drugiej wizycie w Urzędzie Miasta/Gminy wypełniasz następujące rubryki:

28.1 - rachunek bankowy do prowadzenia działalności
Zaznacz pozycję 28.1.6 !
28.2 - rachunek bankowy osobisty - nie związany z prowadzeniem działalności. Jeśli podałeś rachunek bankowy, który służy Twojej działalności - tutaj nic nie wpisujesz.

Idźmy dalej ….

29 - wypełniamy tylko jeśli nas dotyczy
31 - zaznaczamy, które załączniki dołączyliśmy
Pełnomocnictwo – możesz upoważnić do reprezentowania swoich interesów wybrane osoby lub podmioty. W tym celu wpisz dane pełnomocnika (np. małżonek lub biuro rachunkowe)
Wypełniasz pozycje:
30.1 - 30.3 – dane pełnomocnika
30.4 - zakres pełnomocnictwa określasz sam według potrzeb lub ustalasz z biurem rachunkowym - nie podlega opłacie za udzielenie pełnomocnictwa

Masz za sobą już lwią część obowiązków przedsiębiorco, jednak to nie wszystko.

ZUSKolejnym krokiem jest złożenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych druku ZUA lub ZZA, czyli zgłoszenie siebie do ubezpieczeń. Musimy zdecydować czy chcemy podlegać pod dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Z danych z CEIDG Zakład Ubezpieczeń Społecznych dowie się jedynie, że założyłeś firmę. Jeżeli zatrudniasz pracowników musisz, zgłosić ich do ubezpieczeń.

VATJeżeli chcesz lub jesteś zmuszony być podatnikiem VAT, musisz dopełnić obowiązku złożenia druku VAT-R do US w ciągu 14 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej. Urząd Skarbowy właściwy dla miejsca prowadzenia działalności (może być inny niż do podatku dochodowego!). Od 01/01/2015 nie trzeba uiszczać opłaty 170 zł - jeżeli nie potrzebujesz potwierdzenia VAT-5.

KASAjeżeli chcesz ewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej lub jesteś do tego zobligowany to musisz pamiętać o dopełnieniu formalności związanych z możliwością skorzystania z ulgi na zakup kasy i nadania numeru unikatowego dla twojej kasy.

 

Przedsiębiorco, życzę Ci powodzenia w zakładaniu własnej działalności i sukcesów w jej prowadzeniu !

Prowadzimy księgowość firm w miastach: Pruszcz Gdański, Tczew, Starogard Gdański, Kartuzy, Kościerzyna, Wejherowo,Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot) i okolice. Obsługa księgowa w pełnym zakresie, zapraszamy!